წითელი ვერსია
#ბლოგი

ანონსს აცდენილი შინაარსი

false

როცა წამყვანის მიერ სიუჟეტის წარდგენა და ჟურნალისტის ტექსტი თავად სიუჟეტის შინაარსს არ ემთხვევა

#ბლოგი

ვინ უდარაჯებს დარაჯებს?

false

როგორ ამოწმებს „ფეისბუკი“ ინფორმაციის სანდოობას და ვინ განსაზღვრავს, გვაქვს თუ არა უფლება, გავავრცელოთ ესა თუ ის ინფორმაცია