წითელი ვერსია
#ბლოგი

კლიშეებიდან გათავისუფლების დიდი დაპირება „ტვ პირველზე“

false

აქ ჩნდება მთავარი შეკითხვაც - არის თუ არა ახალი თაობის ჟურნალისტების მიერ მომზადებული რეპორტაჟები თვისობრივად განსხვავებული?

#ბლოგი

„ბაბლების“ საზოგადოება ინფორმაციულ ეპოქაში

false

სოციალური „ბაბლები“, ანუ ჩაკეტილი ფეისბუკ-ჯგუფების საზოგადოებები სპობს განსხვავებულ აზრებს შორის დიალოგის უნარს და განსაზღვრავს ცალკეული ადამიანის აზრებს, განწყობებს და მოქმედებებს სოციალურ ქსელში