წითელი ვერსია
#ბლოგი

ორი შეცდომა ერთ სიტყვაში

false

ერთი შეცდომა რუსულის გავლენის შედეგია, მეორე კი პირიქით, რუსულის გავლენის შიშით არის გამოწვეული