წითელი ვერსია
#ბლოგი

კლასტერი(ლი)ზაცია

false

უცხო სიტყვა ისეთ ნიუანსს იძენს ხოლმე, რომ ის აღარ არის ზუსტად იგივე, რაც მისი ადგილობრივი შესატყვისი