წითელი ვერსია
#ბლოგი

ეკო-ლოგოსური დიქოტომია

false

ერეკლე დეისაძეს ამ ინტერვიუს შემდეგ კრიტიკის ცეცხლი დაატყდა თავს იმის გამო, რომ იმ წამყვანთან „ჩამოჯდა“ სასაუბროდ, ვინც მათთვისაა მიუღებელი