წითელი ვერსია
#ბლოგი

„ბატონი ტარაკანი“ და ლიმონათის ბოთლი

false

გიორგი მარსაგიშვილთან დაკავშირებული ტელეისტორია შეგვიძლია შევაფასოთ როგორც ანონიმურ წყაროზე დაფუძნებული დაუსაბუთებელი ბრალდება, რომელიც ვერ პასუხობს საგამოძიებო ჟურნალისტიკის საბაზისო სტანდარტებს

#ბლოგი

ავთენტური თუ ავთენტიკური?

false

ავთენტური ისეთივე უმართებულოა, როგორიც იქნებოდა გრამატული (გრამატ-იკ-ულის მაგივრად), ან ეთური (ეთ-იკ-ურის ნაცვლად)