წითელი ვერსია
#ბლოგი

ლ ო კ ა ც ი ა

false

„ლოკაცია“ ცვლის ისეთ ძირძველ და უბერებელ ქართულ სიტყვას, როგორიცაა „ადგილი“