წითელი ვერსია
#ბლოგი

აუდიენცია და იუბილე

false

„აუდიენცია“ არ შეიძლება გამოვიყენოთ ყოველგვარი შეხვედრის აღსანიშნავად, ხოლო ნებისმიერი „რიგითი“ დაბადების დღე „იუბილე“ არ არის

#ბლოგი

5 ივლისი. „ალტ-ინფოს“ „უხილავი ხელი“?!

false

მნიშვნელოვანია, რომ მაუწყებლობამ არ მიიღოს რადიკალური ფორმები და არ გადაიზარდოს სხვა საზოგადოებრივი ჯგუფების ინტერესების უგულებელყოფასა და აგრესიაში