ჩვენ შესახებ

მედიაკრიტიკა მედიააკადემიის ერთ-ერთი მიმართულებაა, რომელიც გულისხმობს მედიაპროდუქტების გაანალიზებას და შეფასებას მედიის ხარისხის ამაღლების მიზნით. მედიაკრიტიკის მიზანია საზოგადოებისთვის პროფესიული და კვალიფიციური ანალიზის მიწოდება, ინფორმაციის კრიტიკული აღქმის და საბოლოო ჯამში, გააზრებული და ინფორმირებული არჩევანის ხელშეწყობა.

 

 

ჩვენს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული მასალები ხელს შეუწყობს კვალიფიციური, არგუმენტებზე დაფუძნებული მედიაკრიტიკის მიმართულების განვითარებას, ასევე მედიაკრიტიკოსების პროფესიული წრის ჩამოყალიბებას.

 

 

ამ მიზნით მედიააკადემიამ შეიმუშავა საკუთარი მედიაპლატფორმა, ერთგვარი სარედაქციო კოდექსი, რომელსაც დაეფუძნება როგორც მედიააკადემიაში მიმდინარე სასწავლო-აკადემიური პროცესი, ისე მედიაკრიტიკის მიმართულების განვითარება.